תשע״ח תשע״ז תשע״ו תשע״ה      
2017 - 2018 2016 - 2017 2015 - 2016 2014 - 2015      
Thu 21-Sep-17 Mon 3-Oct-16 Mon 14-Sep-15 Thu 25-Sep-14 א׳ דראש השנה Rosh Hashono - 1st day
Fri 22-Sep-17 Tue 4-Oct16 Tue 15-Sep-15 Fri 26-Sep-14 ב׳ דראש השנה Rosh Hashono - 2nd day
שבת 30-Sep-17 Wed 12-Oct-16 Wed 23-Sep-15 שבת 4-Oct-14 יום כפור Yom Kippur
Thu 5-Oct-17 Mon 17-Oct-16 Mon 28-Sep-15 Thu 09-Oct-14 א׳ דסוכות Succos - 1st day
Fri 6-Oct-17 Tue 18-Oct-16 Tue 29-Sep-15 Fri 10-Oct-14 ב׳ דסוכות Succos - 2nd day
Thu 12-Oct-17 Mon 24-Oct-16 Mon 5-Oct-15 Thu 16-Oct-14 שמיני עצרת Shemini Atzeres
Fri 13-Oct-17 Tue 25-Oct-16 Tue 6-Oct-15 Fri 17-Oct-14 שמחת תורה Simchas Torah
שבת 31-Mar-18 Tue 11-Apr-17 שבת 23-Apr-16 שבת 4-Apr-15 א׳ דפסח Pesach - 1st day
Sun 1-Apr-18 Sun 12-Apr-17 Sun 24-Apr-16 Sun 5-Apr-15 ב׳ דפסח Pesach - 2nd day
Fri 6-Apr-18 Mon 17-Apr-17 Fri 29-Apr-16 Fri 10-Apr-15 שביעי של פסח Pesach - 7th day
שבת 7-Apr-18 Tue 18-Apr-17 שבת 30-Apr-16 שבת 11-Apr-15 אחרון של פסח Pesach - last day
Sun 20-May-18 Wed 31-May-17 Sun 12-Jun-16 Sun 24-May-15 א׳ דשבועות Shovuos - 1st day
Mon 21-May-18 Thu 1-Jun-17 Mon 13-Jun-16 Mon 25-May-15 ב׳ דשבועות Shovuos - 2nd day
Sun 24-Sep-17 Wed 5-Oct-16 Wed 16-Sep-15 Sun 28-Sep-14 צום גדליה Fast of Gedaliah
Thu 28-Dec-17 Sun 8-Jan-17 Tue 22-Dec-15 Thu 1-Jan-15 עשרה בטבת Fast of Teves
Wed 28-Feb-18 Thu 9-Mar-17 Wed 23-Mar-16 Wed 4-Mar-15 תענית אסתר Fast of Esther
Sun 1-Jul-18 Tue 11-Jul-17 Sun 24-Jul-16 Sun 5-Jul-15 שבעה עשר בתמוז Fast of Tammuz
Sun 22-Jul-18 Tue 1-Aug-17 Sun 14-Aug-16 Sun 26-Jul-15 תשעה באב Fast of Av
Wed 13-Dec-18 Sun 25-Dec-16 Mon 7-Dec-15 Wed 17-Dec-14 א׳ דחנוכה Chanukah - 1st day
Thu 1-Mar-18 Sun 12-Mar-17 Thu 24-Mar-16 Thu 5-Mar-15 פורים Purim
הכ״ז בח״ז בש״ז הכ״ז סמן
354 353 385 354 Days in Year